İl Gazetesi
il gazetesi reklam alanı

GÜNAH NEDİR?

11 Ekim 2016 - 15:49 'de eklendi ve 155 kez görüntülendi.
GÜNAH NEDİR?

ALİ AYDEMİR

Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, onu başıboş da bırakmamıştır. Onu ibadetle yükümlü kılmış, hayatı ve ölümü ile imtihana tabi tutmuştur. İnsanın bu imtihanda başarılı olabilmesi, yaratılış gayesi olan kulluk görevini yapabilmesi, ilâhî azaptan kurtulup cennet nimetlerine nail olabilmesi; iman edip Salih ameller işleyebilmesine; inkâr ve isyandan uzaklaşıp günahlardan sakınabilmesine bağlıdır.
Farsça bir kelime olan günah; işleyene ceza gerektiren, yaratılışa aykırı, insanı hayır ve sevap işlemekten alıkoyan, haram olduğu ayet ve hadislerle belirlenmiş olan fiil veya davranışlara denir.
Yüce dinimiz İslâm, yasak olan fiilleri yani günahları bildirmiş ve müminlerin bunlardan sakınmalarını emretmiştir. Kişi bu emir ve yasaklara riayet ettiği takdirde kendisini kurtaracak ve Allah’ın sevgili kulları arasına girebilecektir.

 

İSLAM DİNİNDE BÜYÜK GÜNAHLAR

1- Allah’a şirk koşmak ve Riya

2- Kalben Allah’tan ümidi kesmek, dualarının kabul olmamasını

zannetmek.

3- Amelen Allah’ın rahmetinden ümidini kesmiş gibi davranıp Allah’a kötü zanda bulunmak.

4- Allah’ın mekrinden (Hile yapmak, tuzak kurmak) azap ve gazabından kendini emniyette görmek.

5- Haksız yere adam öldürmek

6- Anne baba haklarını çiğnemek ve onlara eziyet etmek onlara karşı görevlerini yerine getirmemek

7- Sılayı rahim yapmamak, akrabalarla ilişkiyi kesmek, onlara karşı vazifesini yerine getirmemek.

8- Yetim malı yemek

9- Faiz yemek

10- Zina yapmak

11- Livata yapmak

12- Yalan yere birisine zina suçu atmak

13- Şarap içmek

14- Kumar oynamak

15- Günah olan şeylerle eğlenmek

16- Haram müzik dinlemek veya söylemek

17- Yalan söylemek

18- Yalan yere and (Yemin ) içmek

19- Yalan yere şahitlik yapmak

20- Hak yere şahadet vermekten kaçınmak

21- Verdiği ahdi bozmak, sözünde durmamak

22- Emanete hıyanet etmek

23- Hırsızlık yapmak

24- Alış veriş yaparken tartıda hıyanet etmek

25- Haram yemek

26- İslam’ı öğrenip yaşayabileceği bir yerden, öğrenemeyeceği ve yaşayamayacağı bir yere gitmek

27- Zalimlere zulüm yapmaları için yardım etmek

28- İmkanı olduğu halde mazlumlara yardım etmemek

29- Sihir yapmak

30- İsraf etmek

31- Kibirlenmek ve başkalarına üstün davranmak

32- Müslümanlarla savaşmak

33- Mundar kan ve domuz eti yemek

34- Bilerek namazı terk etmek

35- Zekat ve humus vermemek

36- Hac üzerine farz olduğu halde önemsemeyip hac görevini yerine getirmemek

37- Farzlardan birisini terk etmek

38- Küçük günahlarda ısrarlı olup tekrar tekrar yapmak

39- Gıybet etmek

40- Bir müminin haysiyetine dokunup onu rezil etmek

41- Müslümanlara hile yapmak

42- Müslümanların ihtiyacı olan şeyleri stok yapıp ileride daha da pahalansın diye satışa sunmamak

43- Haset etmek, kıskanmak

44- Bir mümine düşmanlık etmek

45- Kadının kadınla cinsel ilişkide bulunası (eşcinsellik)

46- Söz taşımak

47- Fuhşa ve zinaya aracı olmak ve deyyusluk yapmak. Deyyusluk kendi haberi olduğu halde haberi yokmuş gibi davranıp karısının zina yapmasına göz yummak.

48- İstimna yapmak (mastürbasyon)

49- Dinde bidat koymak, yani dinde olmayan bir şeyi ona eklemek veya dinde olan bir şeyin onda olmamasını iddia etmek

50- Haksız yere bir hüküm vermek

51- Haram aylarda yani recep, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında savaşmak.

52- İnsanları Allah yolundan alı koymak.

53- Nimete nankörlük yapmak ve naşükür düşmek.

54- Müslümanlar arasında fitne çıkarıp onları birbirlerine düşürmek

55- Kafirlere silah satmak.

56- Bühtan etmek, yani yalan yere birisine bir kötülüğü isnat etmek

57- Kur’an a saygısızlık yapmak.

58- Ka’beye saygısızlık yapmak.

59- Cami ve mescitlere saygısızlık yapmak

60- Mukaddes türbelere saygısızlık yapmak .

61- Kerbela’dan alınan Hz. Hüseyin’in türbesine, toprağına saygısızlık yapmak.

    BÜYÜK GÜNAH OLMASI MUHTEMEL OLAN GÜNAHLAR

1- Necis olmuş bir şeyi yemek veya içmek

2- İyiyi kötüden ayırt edebilen birisinin gördüğü yerde avret yerini açmak (karı-koca müstesna).

3- Başka birisinin avret yerine bakmak (yine karı-koca müstesna)

4- Kıbleyi arkaya veya öne alarak ihtiyaç gidermek.

5- Hayızlı, nifaslı veya cenabetli bir şekilde camide durmak.

6- Erkeklerin halis ipekten elbise giymeleri ve altın takmaları.

7- Kadının kendisini erkeğe benzetmesi ve erkeğin kendisini kadına benzetmesi.

8- Başka kişilere şehvet gözüyle bakmak (karı-koca müstesna)

9- Başkasının izni olmadan mektubunu okumak.

10- İzni olmadan başkasının evinin içindeki mahrem yerlere (genellikle bakılmasını istemediği yerlere) bakmak.

11- Saptırıcı kitap ve yayınları okumak, onlarla meşgul olmak.

12- Canlı varlıkların heykelini yapmak.

13- Namahrem birisinin bedenine dokunmak

14- Zalim birisini övmek, hatta övgüyü hak etmeyen birisini övmek medh etmek veya kınamayı hak etmeyen birisini kınamak.

15- Altın ve gümüşten olan kapları kullanmak.

16- İtinasızlık yüzünden cemaatle namaz kılmamak.

Kısacası ilmihallerde zikredilen bütün farz olan şeyleri öğrenip de yerine getirmek ve haram olan şeyleri öğrenip terk etmek gerekir ve ihmal etmek caiz değildir ve insan Allah katında sorumlu olur.

Yedi Büyük Günahlar Nelerdir?

 1. Allah ‘a (c.c) şirk koşmak.
  2.Sihir, büyücülük, yalan yere muska yapmak.
  3. Haksız yere bir insanı öldürmek.
  4. Faiz yemek.
  5. Kimsesiz yetime ait olan malı yemek.
  6. İslam uğruna yapılan savaştan kaçmak.
  7. Namuslu bir kadına zina yaptığına dair iftira atmak.

               HIRSIZ-HIRSIZLIKLA İLGİLİ AYETLER

Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Allah’tan, ‘tekrarı önleyen kesin bir ceza’ olmak üzere ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. (Maide Suresi, 38)

Erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da, su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı, sonra bir münadi (şöyle) seslendi: “Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız.” (Yusuf Suresi, 70)

“Allah adına, hayret” dediler. “Siz de bilmişsiniz ki, biz (bu) yere bozgunculuk çıkarmak amacıyla gelmedik ve biz hırsız değiliz.” (Yusuf Suresi, 73)

Dediler ki: “Şayet çalmış bulunuyorsa, bundan önce onun kardeşi de çalmıştı.” Yusuf bunu kendi içinde saklı tuttu ve bunu onlara açıklamadı (ve içinden): “Siz daha kötü bir konumdasınız” dedi. “Sizin düzmekte olduklarınızı Allah daha iyi bilir.” (Yusuf Suresi, 77)

“Dönün babanıza ve deyin ki: ‘-Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık etti. Biz, bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz gaybın kollayıcıları değiliz.” (Yusuf Suresi, 81)

Ey Peygamber, mü’min kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp-uydurmamak (gayri meşru olan bir çocuğu kocalarına dayandırmamak), ma’ruf (iyi, güzel ve yararlı bir iş) konusunda isyan etmemek üzere, sana biat etmek amacıyla geldikleri zaman, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan mağfiret iste. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Mümtehine Suresi, 12)

 

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER